Oferta dydaktyczna - stanowiska egzaminacyjne

Robot ramieniowy 6-osiowego MD-965-I5

Technik automatyk

Stanowiska MD mogą stanowić wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych kształcących  w zawodzie Technik automatyk [311909]

Stanowiska są przeznaczone dla kwalifikacji:

E.32 – Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
E.20 – Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Nowa podstawa programowa:

EE.17. – Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
EE.18. – Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Technik mechatronik 2016 - MD-160E

Technik mechatronik

Stanowiska MD mogą stanowić wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin praktyczny w zawodzie Technik mechatronik [311410] i Monter mechatronik [742114].

Stanowiska są przeznaczone dla kwalifikacji:

E.3Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Nowa podstawa programowa:
EE.02. – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. –  Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

stanowisko badawcze - labolatorium napedow elektrycznych

Technik elektryk

Stanowiska MD mogą stanowić wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin praktyczny w zawodzie Technik elektryk [311410], Elektryk [741103] i Elektromechanik [741201].

Stanowiska są przeznaczone dla kwalifikacji:

E.7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Nowa podstawa programowa:
EE.05. – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn urządzeń elektrycznych
EE.26. – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

MD-2287 Kolektor płaski

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Stanowiska MD mogą stanowić wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych kształcących  w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    [311930]

B.21 – Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.22 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nowa podstawa programowa:
BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Dydaktyczna instalacja chłodnicza – kwalifikacja E.30

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Stanowiska MD mogą stanowić wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych kształcących  w zawodzie Technik chłodnictwa i klimatyzacji    [311929]

Stanowiska są przeznaczone dla kwalifikacji:

E.30 – Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
E.31 – Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

Nowa podstawa programowa:
EE.15. – Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
EE.16. – Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

Stół egzaminacyjny - technik mechatronik

Technik elektronik

Stanowiska MD mogą stanowić wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych kształcących  w zawodzie Technik elektronik [311408]

Stanowiska są przeznaczone dla kwalifikacji:

E.6 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Nowa podstawa programowa:
EE.03. – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22. – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik automatyk – Polecane stanowiska

Modułowa linia produkcyjna MD-960-I5

modulowa linia produkcyjna

Mini linia produkcyjna MD-360

Minilinia produkcyjna - MD 360

Badanie procesów ciągłych

Stanowisko do badania regulacji przepływu cieczy -MD-826

Automatyka budynkowa  Inteligenty dom MD-1832

Smart Dom - zestaw rozszerzający - MD-1832

 

Szczegóły oferty

  • Stanowiska egzaminacyjne

  • Materiały dydaktyczne

  • Szkolenia techniczne

Stanowiska dydaktyczne i egzaminacyjne MD mogą stanowić wyposażenie placówka dydaktycznych przeprowadzających egzaminy zawodowe.

Dokładna specyfikacja techniczna każdego stanowiska znajduje się na stronie e-micro.pl. Więcej informacji uzyskają Państwo zadając zapytanie o ofertę.