Oferta dydaktyczna - chłodnictwo i klimatyzacja

Dydaktyczna instalacja chłodnicza – kwalifikacja E.30

Analiza charakterystyk punktu obiegowego

Dydaktyczna instalacja chłodnicza z modelem komory chłodniczej umożliwia analizę punktów charakterystycznych obiegu chłodniczego.
Stanowisko jest przeznaczone do pracy w laboratorium/pracowni.

Stanowisko montażowe zestawu klimatyzacyjnego w budynku

Dydaktyczne instalacje klimatyzacje

MD-2031 – Stanowisko montażowe zestawu klimatyzacyjnego w budynku.

Rekuperator-MD-584

Wentylacja i rekuperacja

Stanowisko dydaktyczne MD-584 umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami odzysku ciepła instalacjach wentylacyjnych.


Stanowisko tworzy centrala wentylacyjna z rekuperatorem, której zadaniem jest doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz oraz odprowadzenie powietrza zużytego z pomieszczeń z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej.Stanowisko jest przeznaczone do pracy w laboratorium/pracowni.

Szczegóły oferty

  • Stanowiska demonstracyjne

  • Materiały dydaktyczne

  • Stanowiska egzaminacyjne

Specyfikacja techniczna każdego stanowiska znajduje się na stronie e-micro.pl.
Więcej informacji uzyskają Państwo zadając zapytanie o ofertę.

W ofercie znajdują się stanowiska dydaktyczne dla kwalifikacji:

E.30 – Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

E.31 – Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych