Oferta dydaktyczna - roboty przemysłowe

Robot ramieniowy 6-osiowego MD-965-I5

MD-965-I5 Moduł robota przemysłowego 6-osiowego

Robot przemysłowy realizuje kluczowe zadania na linii technologicznej: transport detalu, jego pozycjonowanie, montaż wyrobu końcowego itp. oraz zarządza pracą poszczególnych stanowisk.
Stanowisko ma stanowić stację pośrednią modelu linii produkcyjnej oraz umożliwiać pracę jako niezależnie stanowisko dydaktyczne.

Zadania realizowane na stanowisku: montaż wyrobu końcowego, transport, programowanie robota przemysłowego.

Robot typu delta

 Stanowisko dydaktyczne z robotem typu delta

Stanowisko dydaktyczne MD-1765 umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami takimi jak:

  • programowanie robotów o strukturze kinematycznej typu delta,
  • realizacja zadań typu pick&place,
  • magazynowanie,
  • paletyzowanie wyrobu.
Robot typu SCARA - MD366P1

Manipulator dydaktyczny z pneumatyczną osią Z – wersja PLC

Stanowisko dydaktyczne MD-366P-1 tworzy dydaktyczny model manipulatora przemysłowego typu SCARA (microSCARA) wraz z magazynem XY i elementami do przenoszenia.

Oś Z pneumatyczna jest zrealizowana na siłowniku pneumatycznym.
Manipulator jest wyposażony w przyssawkę podciśnieniową.

Szczegóły oferty

  • Stanowiska dydaktyczne

  • Szkolenia techniczne

  • Materiały dydaktyczne

Dokładna specyfikacja techniczna każdego stanowiska znajduje się na stronie e-micro.pl. Więcej informacji uzyskają Państwo zadając zapytanie o ofertę.

Polecane stanowiska

Moduł transportu i orientacji przestrzennej detalu

Modułowe stanowisko transportu, orientacji i kontroli jakości detalu MD-960-I5

Moduł transportu i sortowania detalu

Modułowa linia produkcyjna - MD-960-I5