Oferta dydaktyczna - mechatronika

Technik mechatronik 2016 - MD-160E

Pneumatyka, elektropneumatyka, sensoryka

Stanowisko dydaktyczne MD-160E-2015 może być wykorzystywane jako wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy zawodowe dla kwalifikacji: E.3, E.18, E.19.
Stanowisko jest zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi kształcenia w zawodzie Technik mechatronik, monter mechatronik.

Stanowisko dydaktyczne - hydraulika siłowa MD-1165E2 Moduł Maxi 2

Hydraulika siłowa

Moduł dydaktyczny MD-1165E2 umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z hydrauliką siłową.

Stanowiska hydrauliczne z serii MD-1165 posiadają możliwość rozbudowy o wybrane elementy dodatkowe.

MD-352 Układ współpracy siłowników pneumatycznych - MD-352

Sterowanie PLC – Zespół współpracy siłowników

Zestaw MD-352 jest stanowiskiem dydaktycznym do projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń oraz systemów mechatronicznych.

Stanowisko zostało wykonane z elementów, które można w łatwy sposób montować i przebudowywać, dostosowując tym samym wyposażenie stanowiska do wybranego przez użytkownika scenariusza ćwiczeń.

Modułowa linia produkcyjna - MD-960-I5

Moduł robota przemysłowego 6-osiowego

Robot przemysłowy MD-965-I5 realizuje kluczowe zadania na linii technologicznej: transport detalu, jego pozycjonowanie, montaż wyrobu końcowego itp. oraz zarządza pracą poszczególnych stanowisk.

Stanowisko ma stanowić stację pośrednią modelu linii produkcyjnej oraz umożliwiać pracę jako niezależnie stanowisko dydaktyczne.

Zadania realizowane na stanowisku: montaż wyrobu końcowego, transport, programowanie robota przemysłowego.

Szczegóły oferty

  • Stanowiska egzaminacyjne

  • Stanowiska dydaktyczne

  • Materiały dydaktyczne

W ofercie znajdują się stanowiska egzaminacyjne dla kwalifikacji:

  • E.19 – Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • E.18 – Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • E.3 – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Wykorzystujemy sterowniki PLC marki:

IDEC, WAGO, SIEMENS, Beckoff oraz inne sterowniki z protokołem Modbus.

Dokładna specyfikacja techniczna każdego stanowiska znajduje się na stronie e-micro.pl. Więcej informacji uzyskają Państwo zadając zapytanie o ofertę.

Polecane stanowiska

Zestawy egzaminacyjne dla kwalifikacji E.19 – 2016

Zestaw egzaminacyjne MD-422E - Technik mechatornik

Zestawy egzaminacyjne dla kwalifikacji E.3 – 2016

zestaw egzaminacyjny - mechatronika